MASAŻ SPECJALNY

Indywidualny masaż – pod kątem wykonywanej pracy i obciążen z nią związanych.